Kampania edukacyjna "Jeż swój zwierz" jest aktywnie realizowana do końca 2015 roku na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Działania wspomagające, informacyjno-promocyjne mają zasięg ogólnopolski.

Celem projektu jest ochrona  jeży – powszechnie znanego i lubianego małego ssaka obecnie zagrożonego wyginięciem. Niestety tysiące jeży giną pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi.
W ramach Kampanii prowadzone są działania edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych oraz ogródkach działkowych oraz co najważniejsze – całodobowe, ogólnopolskie  „pogotowie jeżowe” gdzie telefonicznie lub internetowo zgłosić można przypadki znalezionego rannego lub chorego jeża i uzyskać natychmiastową pomoc.

Liderem projektu i koordynatorem ogólnopolskim Kampanii jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" wraz z partnerem eksperckim Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „Nasze jeże”. 

Partnerami regionalnymi są:
1. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
2. Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko - Biała
3. Stowarzyszenie EKOSKOP, Rzeszów
4. RCEE Płock
6. Instytuacja kooperująca: Polski Związek Działkowców

Projekt dofinansowano w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

stat4u