Aktualności

10.04.16

Konferencja końcowa - zaproszenie


Zapraszamy na konferencję kończącą Kampanii edukacyjnej „Jeż – swój zwierz”, która była prowadzona przez ostatnie 2 lata na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Celem projektu była ochrona  jeży – powszechnie znanego i lubianego małego ssaka obecnie zagrożonego wyginięciem. Niestety tysiące jeży giną pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi.
W ramach Kampanii prowadzone były działania edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych oraz ogródkach działkowych oraz co najważniejsze – całodobowe, ogólnopolskie  „pogotowie jeżowe” gdzie telefonicznie lub internetowo zgłosić można przypadki znalezionego rannego lub chorego jeża i uzyskać natychmiastową pomoc.
Na konferencji zamykającej Kampanii przedstawione zostaną początkowe założenia oraz co najważniejsze – rezultaty uzyskane w czasie trwania projektu, a specjaliści od czynnej ochrony jeży omówią podstawowe zasady postępowania z jeżami. Na zakończenie konferencji zaplanowano przeprowadzenie warsztatów aktywnej edukacji ekologicznej (dzieci wraz z rodzicami) przy udziale edukatorów woj. podlaskiego oraz pierwszego w Polsce Ekomobila JEŻOWOZU.
Liderem projektu i koordynatorem Kampanii jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" wraz z partnerem Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „NASZE JEŻE”.
Projekt dofinansowano w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 16, ul .Strażacka 25, Białystok
Data: 19 kwietnia 2016 godz. 16.00

PROGRAM

16.00        Powitanie
Anna Zalewska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku
Izabela Grześ, Koordynator projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group
16.00 – 16.20     Informacja o projekcie
Izabela Grześ, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group
16.20 – 16.40     Mini prelekcja dotycząca jeży. Co o jeżach powinieneś wiedzieć
Jerzy Zembrowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży "Nasze Jeże"
16.40 – 17.30    Warsztaty aktywnych metod edukacji ekologicznej. Wystawa dotycząca jeży, eksponat jeża, Ekomobil JEŻOWÓZ, warsztaty dla dzieci
Barbara Kuprel – Poźniak, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group
Piotr Znaniecki, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group

Zastrzega się możliwość zmian. W trakcie konferencji bufet kawowy i przekąski.
Kontakt z organizatorem: tel. 502 648 881