Aktualności

20.04.16

Konferencja końcowa - relacja


W Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku w dniu 19 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja zamykająca projekt "Jeż swój zwierz!"


Po powitaniu przez Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku Panią Annę Zalewską, Pani Izabela Grześ - koordynator projektu z ramienia lidera projektu Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group przedstawiła informację o projekcie - jego cele i założenia, etapy realizacji, osiągnięte rezultaty oraz źródła finansowania.
Mini prelekcja pn. "Co o jeżach powinieneś wiedzieć" wygłoszona przez Pana Jerzego Zembrowskiego, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży "Nasze Jeże", spotkała się z wielkim zainteresowaniem zgromadzonych nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Podobnie było z krótkimi warsztatami edukacyjnymi przeprowadzonymi przez Barbarę Kuprel – Poźniak oraz Piotra Znanieckiego ze Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group.
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony środowiska naturalnego.