Kontakt

Lider projektu, koordynacja ogólnopolska:

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

ul. Ciepła 19A

15-472 Białystok

tel/fax: 85 653-89-45

e-mail: biuroagro@wp.pl

www.agro-group.org