Partnerzy

1. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „NASZE JEŻE”
ul. Gen. Andersa 5, 15-124 Białystok
fax 085 6760743, tel. 602-330-355
www.naszejeze.org
Prowadzone działania:
- Ochrona czynna jeży: leczenie, rehabilitacja i przemieszczanie jeży do środowiska naturalnego, renaturyzacja siedlisk jeży, edukacja społeczeństwa o postępowaniu wobec jeży objętych ochroną ścisłą, akcje oświatowe i konsultacyjne o potrzebie
ochrony jeży na terenie całego kraju.
- Zorganizowana grupa osób czynnie zaangażowanych w działalność statutową na terenie całego kraju: 19 opiekunów jeży w poszczególnych województwach, Ośrodek Rehabilitacji Jeży Nr 1 w Kłodzku, Ośrodek Rehabilitacji Jeży Nr 2 w Warszawie.
- Od 4 lat prowadzone akcje oświatowe i edukacyjne w szkołach podstawowych, ponad podstawowych i dla dorosłych w całej Polsce na temat potrzeby ochrony jeży, lekcje żywej przyrody z udziałem jeży dla szkół podstawowych i przedszkoli,
wydawanie i kolportaż ulotek informacyjnych o postępowaniu wobec napotkanych jeży, konsultacje dla społeczeństwa dotyczące jeży wymagających pilnej pomocy, współpraca z urzędami gmin oraz strażami miejskimi w zakresie postępowania
wobec jeży rannych i chorych.

2. Fundacja Ekorozwoju
ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
tel/fax 71 3430849, 71 3445948
www.fer.org.pl, e-mail: biuro@fer.org.pl
Fundacja działa od 22 lat realizując projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody (śr. 14 proj. rocznie).

3. Fundacja Ekologiczna ARKA
skr. poczt. 525, 43-301 Bielsko Biała 1
tel. 33 819 46 53, e-mail: fundacjaarka@fundacjaarka.pl
Dzialania: edukacja ekologiczna (warsztaty, stoiska, kampanie, akcje itp).

4. Stowarzyszenie EKOSKOP
ul. Strzelnicza 15/9, 35-103 Rzeszów
tel. 607039990, e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
Dzialania: projekty edukacji ekologicznej, stała współpraca 10 doświadczonych edukatorów.

5. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock
tel. 24 268 37 74, e-mail: rceeplock@eko.org.pl
Działania: edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, o zasięgu krajowym.