Działania

Punkt konsultacyjny "Pogotowie jeżowe" 505 140 960

Nasz ekspert świadczy przez telefon interwencyjne konsultacje i porady w przypadkach spotykania jeży chorych, rannych i zagrożonych.

Przygotowano zestaw instruktaży dla urzędów administracji państwowej oraz grup zawodowych:
1. Postępowanie z noworodkami - instruktaż dla straży miejskich.
2. Instruktaż dla weterynarzy.
3. Instruktaż dla służb zieleni miejskiej podczas strzyżenia, podstrzyzania i   pielęgnacji parków miejskich.
4. Instruktaż dla dzieci i szkół.
5. Jeże wiosną.
6. Jeże latem.
7. Jeże jesienią.
8. Jeże zimą.

Warsztaty dla szkół "aktywni dla jeży"

Wobec niskiej świadomosci społecznej w temacie zagrożeń i potrzeby ochrony jeży, przygotowano akcję edukacyjną wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych w newralgicznych  regionach w Polsce (Podkarpackie,
Podlaskie, Dolnośląskie, Śląskie, Mazowieckie). Akcja prowadzona przy współpracy organizacji  partnerskich.

Przeprowadzonych zostanie łącznie 800 trzygodzinnych warsztatów edukacji aktywnej. W wyniku realizacji działania przeprowadzonych zostanie 2400 godzin lekcyjnych zajęć o jezach i  przeszkolonych zostanie 16.000 uczniow i nauczycieli.


Prelekcje z jeżem

Prelekcje oświatowe i lekcje żywej przyrody o jeżach w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Celem prelekcji jest pdwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży.


Kampania ogródkowa

Newralgicznym miejscem nieprzemyslanych działan ludzi wobec jezy sa ogródki dzialkowe. Wykaszanie traw i  trucizny na gryzonie czy ślimaki sa dla jeży śmiertelnym niebezpieczeństwem. Również wypalanie traw, palenie stosów gałezi czy liści, gdzie często kryją sie jeże, niesie ogromne zagrożenie. Świadomość wlaścicieli dzialek w tym zakresie jest znikoma, a skala ogromna (5000 ogródków w Polsce, prawie milion działek) .
Przygotowanie plakatu przeznaczonego dla właścicieli ogródków działkowych. Zagadnienia: zagrożenia jeży, sposób postępowania z jeżami, jak chronić jeże, jak pomagać jeżom, co wolno czego nie wolno, jak zorganizować na dzialce miejsce przyjazne jeżom, namiary na pogotowie jezowe i weterynarzy i inne.

Plakaty opracowane graficznie i wydrukowane w formacie A3 nakładem 5000 egzemplarzy. Przy współpracy z Polskim Związkiem Działkowców plakaty zostana rozdystrybuowane do wszystkich  ogrodów działkowych w Polsce. Zarzady ogrodów umieszczą plakaty na tablicach informacyjncyh ogródów. Działanie zostanie przeprowadzone wiosną 2015.


Stoiska prezentacyjne z wystawą

Dla wzmocnienia efektu promocyjno - informacyjnego, stoiska prezentacyjne z wystawą są eksponowane na terenie całego kraju, podczas festiwali, imprez lokalnych, w galeriach handlowych itp.  W trakcie organizowane są konkursy wiedzy o jeżach z drobnymi nagrodami - ekologicznymi torbami.